Informatieboekje
Peuterspeelschool
Varik
 


 
Walgtsestraat 26
4064 CL Varik
0344-65 17 27
E-mail:peuterspeelschool.varik@outlook.com
Website: www.spgg.nl
 
Website basisschool: www.schoolvarik.nl (tabblad peuters)
Inhoud
Beste ouder/verzorger,                                                                      3
Aannamebeleid                                                                                    4
Openingstijden                                                                                     4
Pedagogische visie                                                                             5
Schoonmaken                                                                                       5
Activiteiten                                                                                            7
Oudercommissie                                                                                 7
Feesten                                                                                                   8
Eten en drinken                                                                                    8
Verjaardag                                                                                             8
Schoolfotograaf                                                                                   9
Foto- en video-opnamen                                                                    9
Stagiaires                                                                                               9
Verschoning                                                                                       10
Kleding                                                                                                 11
Hoofdluis                                                                                             11
Ziekte                                                                                                    11
Ideeën- en/of klachten                                                                      12
Prikbord /communicatie                                                                  13
Basisschool                                                                                        14
Vakantie                                                                                               14
Parkeren                                                                                              15
Schoolkrant                                                                                        16
10-minuten gesprek                                                                          16
Voorbereiding                                                                                     16
Dagelijks gezongen liedjes                                                             17
 
 
Peuterleidsters: Marieke Gijsberts en Sanne Ekdom
 

Beste ouder/verzorger,

 
Peuterspeelschool Varik (voorheen Peuterspeelzaal ’t Olifantje, opgericht in 1972) maakt sinds 1 november 2015 deel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG). De peuterspeelschool biedt kinderen tussen de twee en vier jaar de mogelijkheid om met leeftijdsgenootjes te spelen.
Natuurlijk wordt er op de peuterspeelzaal niet alleen maar gespeeld, er wordt ook wat ‘geleerd’.
Zo leren de peuters spelenderwijs om samen te spelen en samen te delen. Ook gezellig samen zingen, melk drinken en eten hoort bij het dagelijks terugkerend programma. ’s Morgens beginnen de peuters altijd met een creatieve activiteit.
Op deze manier komen ze al op zeer jonge leeftijd in contact met verf, klei, plaksel,schaartjes e.d. Peuters vinden het leuk een werkje mee naar huis te nemen.
Na deze activiteit gaan ze onder meer zelf spelen, bouwen en puzzelen. De peuters helpen allemaal mee met het opruimen van het speelgoed. Als het lokaalweer netjes is, gaan ze allemaal rond de tafel zitten. De leidster leest dan een boekje voor of zingt wat liedje met de peuters. Daarna krijgen alle peuters melk
en een appeltje. Er wordt een plaspauze ingelast, vervolgens gaan ze binnenspelen of buiten fietsen, klimmen en op de wipwap. Er gebeurt dus heel wat op een ochtend. Dit alles in groepjes van maximaal vijftien peuters, onder leiding van een vaste gediplomeerde peuterleidster, een wisselende hulpouder en vaak een stagiaire.
Wij proberen het voor uw peuter zo gezellig en huiselijk mogelijk te maken, zodat uw kind zich ook buiten het ouderlijk huis in een veilige, vertrouwde omgeving kan ontwikkelen.

Aannamebeleid

U kunt uw peuter inschrijven via onze website www.spgg.nl. De datum van inschrijving bepaalt de volgorde van plaatsing en eventueel ook of uw een peuter woonachtig is in de gemeente Neerijnen (van toepassing indien u geen gebruik kunt maken van de toeslag via de belastingdienst).
Na definitieve plaatsing ontvangt u een uitnodiging van de peuterspeelschool voor een intake gesprek.

Openingstijden

Maandag, donderdag en vrijdag is de peuterspeelschool iedere ochtend open (behalve in de schoolvakanties). U kunt uw kind tussen 08:30 en 8:45 uur brengen en tussen 11:45 en 12:00 uur kunt u uw kind ophalen. Het is niet mogelijk een kind buiten de hier vermelde uren te halen of te brengen zonder overleg. Dit in verband met het bewaren van de rust in de peutergroep.

Pedagogische visie

Het pedagogisch werkplan en de visie en werkwijze van de peuterspeelschool kunt u lezen op onze website www.spgg.nl .

Schoonmaken

Wekelijks wordt groot schoonmaakwerk verricht door een vaste vrijwilliger, zoals het zemen van de ramen, afnemen van de tafels en de stoelen, keuken schoonmaken etc. Daarnaast wordt door de leidsters het schoonmaakwerk volgens het keukenrooster gedaan.
Omdat het op deze manier niet mogelijk is alles schoon te houden, wordt er eenmaal per kwartaal op een avond schoongemaakt. Het schema hiervoor vindt u in de informatiebrief het hangt eveneens op het prikbord in de gang.
 
 

 
 

Activiteiten

Er bestaat binnen de peuterspeelschool een activiteiten commissie. Deze commissie komt enkele malen per jaar bijeen om feesten voor te bereiden. Ook zijn zij vaak aanwezig bij de feesten om te helpen dit gezellig te laten verlopen en na afloop de peuterspeelschool weer in de oude staat terug te brengen. De activiteitencommissie bestaat uit de peuterleidster, twee of drie ouders en, indien aanwezig, een stagiaire.

Oudercommissie

De peuterspeelschool heeft ook een oudercommissie. Deze commissie  bestaat uit minimaal 3 ouders en heeft adviesrecht over tal van onderwerpen. Meer informatie vindt u terug op onze website.

Feesten

Behalve de verjaardagen worden er ook andere feesten op de peuterspeelzaal gevierd: sinterklaasfeest, kerstfeest, carnaval, paasfeest, Koningsdag en een feestelijke jaarafsluiting vlak voor de zomervakantie.
De extra gemaakte kosten voor deze feesten, worden middels een kleine extra  ouderbijdrage gefinancierd. Uitzondering hierop is het  sinterklaasfeest, waar voor een persoonlijk cadeautje van Sinterklaas een extra bijdrage wordt gevraagd.
U moet er rekening mee houden dat de schooltijden op zo’n feestdag anders kunnen zijn dan de gebruikelijke. Dit wordt tijdig aangegeven via de nieuwsbrief en het prikbord.
Bij de feesten kunnen de ouders van de peuters niet aanwezig zijn. Wel zijn er meestal extra hulpouders (vrijwilligers) nodig. Hiervoor kunt u inschrijven in de hal of aanmelden bij de peuterleidster.
Tijdens de feesten worden vaak foto’s gemaakt, deze kunt u achteraf bekijken op  via Klasbord en www.schoolvarik.nl   Hiervoor ontvangt u via de mail een inlogcode.

Eten en drinken

Wij staan voor een gezonde peuterspeelschool. We krijgen appels gesponsord en zelf zorgen we voor melk of water.

Verjaardag

Als uw kind jarig is mag hij/zij trakteren. Wij vragen u dringend en met klem niet op snoep / chips te trakteren! Er kunnen kinderen met een allergie zijn, wilt u daar rekening mee houden.
Voor ideeën kunt u bij de peuterleidster een folder of advies vragen.

Schoolfotograaf

Ieder jaar komt de schoolfotograaf bij de peuterspeelzaal. De peuters worden gezamenlijk en ieder afzonderlijk of de foto gezet. Daarnaast is er gelegenheid een familiefoto te laten maken. Dit alles uiteraard geheel vrijblijvend.

Foto- en video-opnamen

In de peuterspeelzaal worden regelmatig foto’s en video-opnamen gemaakt.
Dit gebeurt bij activiteiten en feestelijke gelegenheden, maar ook op verzoek van de ouders (bijvoorbeeld bij verjaardagen). Aarzel niet om dit te vragen aan de peuterleidster. Daarnaast worden zo nu en dan video-opnamen gemaakt ter ondersteuning bij de observatie van een kind. De peuterleidster kan dit op uw
verzoek nader toelichten. Indien u hiertegen bezwaar heeft, dan kunt u dit bij de peuterleidster melden.
De foto´s kunnen alleen door de ouders bekeken worden middels een inlogcode.

Stagiaires

Vaak zijn er binnen onze peuterspeelschool stagiaires werkzaam. Zij zullen in het kader van hun opleiding bepaalde opdrachten met de peuters doen. Indien u hier bezwaar tegen heeft, wilt u dit dan bij het opgeven van uw peuter aangeven?
 
 
 
 

Verschoning

Voor de peuter die niet zindelijk is hebben wij op de peuterspeelschool luiers en luierdoekjes. ’s Ochtends wordt uw peuter, indien nodig, verschoond. Wilt u wel zorgen voor een droog setje kleding.
Peuters die wel zindelijk zijn kunnen natuurlijk een ’ongelukje’ hebben. Hiervoor is verschoning op de peuterspeelschool aanwezig.
 
 

Kleding

Trek uw peuter niet al te nieuwe kleren aan naar de peuterspeelschool. De peuters werken namelijk nogal eens met klei, verf en zand.
Ook is het verstandig om de naam in de jas en muts en sjaal te zetten.

Hoofdluis

Indien u bij uw kind hoofdluis heeft geconstateerd dient u de peuterleidsters op de hoogte te brengen, zodat deze maatregelen kan treffen om verspreiding van de hoofdluis te voorkomen. Ook dient u uw kind te behandelen.

Ziekte

Als uw kind door ziekte of door een andere reden niet naar de peuterspeelzschool kan komen, wilt u dit dan aan de leidsters doorgeven? Het telefoonnummer is: 0344-65 17 27. Doorgeven kan ook via uw ouderportaal.
Bij besmettelijke ziekten dient de leidster direct te worden gewaarschuwd. Afhankelijk van de soort ziekte kan het voorkomen dat uw peuter de speelschool niet mag bezoeken, dit om verder verspreiding van de ziekte te voorkomen.
 
 
 
 
Brandoefening
Samen met de basisschool houden we 3 maal per jaar een ontruimingsoefening.
2 maal een geplande ontruiming en de 3e is onverwachts en indien mogelijk in samenwerking met andere hulpdiensten zoals de brandweer.
Marieke en Sanne zijn naast BHV’er ook in bezit van een kinderEHBOdiploma
 
 
Hitteprotocol
Wanneer het zonnig weer is worden de de kinderen ingesmeerd met een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor.
Wilt u even laten weten als uw kind een allergie heeft voor zonnebrandmiddelen.
Het is verstandig om bij warm weer  uw kind niet te warm te kleden en een petje  mee te geven.
Ook krijgen de kinderen extra water te drinken.

Ideeën- en/of klachten

Mocht u een klacht hebben met betrekking tot de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk dan kunt u deze altijd overbrengen aan de peuterspeelzaalleidster of directeur. Voor onze officiële klachtenregeling verwijzen wij u naar onze website http://www.spgg.nl/ouders/klachten/
Er is ook een ideeën- en/of klachtenbus in de hal van de peuterspeelzaal opgesteld.
Iedere twee jaar wordt er een tevredenheidonderzoek gehouden waarin u ook ideeën of klachten kwijt kunt.

Prikbord /communicatie

In de gang van de peuterspeelschool hangt een prikbord. U vindt hierop mededelingen over de ouderavond, feesten, foto’s en andere zaken.
Kijkt u vooral regelmatig op het prikbord!
 
Verder maken we gebruik van facebook: peuterspeelschool Varik.
Ook komt er ca. 1x per 2 maanden een digitale nieuwsbrief uit en wordt er gebruik gemaakt van een ‘Klasbord’ app, waar u als ouder deel van de oudergroep kan uitmaken.
 
 
 
 
 
 
 

Basisschool

Wanneer de vierde verjaardag van uw peuter nadert, kunt u hem/haar opgeven op de basisschool. Bij de burgemeester Westerbeek van Eertenschool kunt u dit het beste doen door een afspraak te maken met de directeur van de basisschool. Dit kan vanaf 3 maanden voor de vierde verjaardag.
Bij de aanmelding is ook het burger service nummer (bsn) van uw kind nodig. Vergeet deze vooral niet mee te nemen. Voor meer informatie over de aanmelding kunt u terecht op de schoolsite www.schoolvarik.nl.

Vakantie

De peuterspeelschool houdt dezelfde vakantiedagen aan als de burgemeester Westerbeek van Eertenschool in Varik. De data staan in de informatiebrief die het intakegesprek ontvangt en hangen tevens op het prikbord.
 

Parkeren

 
Wanneer het voor u een keer niet mogelijk is om uw kind(eren) met de fiets naar school te brengen, dan verzoeken wij u dringend:  
Dit alles in verband met de veiligheid van de kinderen van de peuterspeelschool en de basisschool.
 
 
 

 
 
 
 
 

Garderobekasten

Op de peuterspeelschool hebben wij garderobekasten. Hier kunt u de jas en de tas van uw peuter in doen. Op het bord hangt een foto van uw peuter zodat u het kastje kan voorzien met naam. U kind kan op die manier leren om zelf zijn jas te pakken. Wanneer u aan het eind van de ochtend uw kind weer ophaalt kunt u de foto weer op het bord hangen.

10-minuten gesprek

Twee maal per jaar wordt aan u gevraagd om met de peuterleidster over uw peuter te komen praten. Tijdens dit 10-minuten gesprek wordt de ontwikkeling van uw peuter aan de hand van bovengenoemd leerlingvolgsysteem en
observaties met u besproken. Uiteraard kunt u ook op andere tijdstippen uw vragen aan de peuterleidster stellen. Het verdient de voorkeur hiervoor even een afspraak met de peuterleidster te maken.
 
Spreken met gebaren.
De peuterspeelschool maakt gebruik van gebaren om de taalontwikkeling te stimuleren. Kinderen ontwikkelen zo een grote woordenschat en kunnen zich beter uiten. De gebaren worden voor alle peuters ingezet bij de vaste activiteiten zoals de kring het voorlezen en de liedjes. Voor mee informatie hierover kunt u contact opnemen met de peuterleidsters
 

Voorbereiding

Als voorbereiding op de komende tijd zijn de volgende boeken wellicht leuk om aan uw peuter voor te lezen:
Kiki gaat naar school - Amy Hest
Hoera, ik ga naar groep 1! - Marianne Busser en Ron Schröder
Een kringetje van tralala - Carry Slee en Dagmar Stam
Hoi, naar school! - Vivian den Hollander
Basisschool Pierewiet - Marianne Witte
 
U kunt deze boeken zelf kopen, maar kunt ze ook bij de Openbare Bibliotheek in Tiel of Geldermalsen proberen te lenen. Een lidmaatschap van de bibliotheek is voor uw peuter gratis!