Nieuwsbrief
 
Peuterspeelschool Varik
Walgtsestraat 26
4064 CL Varik
Telefoon 0344- 651727.
Peuterspeelschool.varik@outlook.com
 
Informatie voor schooljaar 2017-2018
 
Beste ouders/verzorgers.

De vakantie is weer voorbij en het normale weekritme komt weer langzaam op gang.
Dit telt ook voor de peuters, weer lekker spelen met de andere kinderen, knutselen, lezen en zingen.
De klas is weer ingericht en het speelgoed staat te wachten.
 
Dit jaar zal ook een onzeker jaar worden. Wat houd de harmonisatie in voor ons? Hoe gaat dat financieel? Blijven de dagdelen hetzelfde? Alles is nog heel onzeker.
Niet alleen voor de ouders maar zeker ok voor de leidster en de directie van de SPGG.
Zo gauw er meer duidelijkheid is zal er een informatie/ouderavond worden georganiseerd.
 
Ook is het vanaf januari nodig om je te onderscheiden van anderen speelzalen en kinderdagverblijven.
Ik heb er voor gekozen om flexibel te worden en babygebaren te gebruiken. De gebaren gebruiken we al veel op onze speelschool maar dat zal nog meer zijn.
 
Maar we gaan ook hele gezellige dingen doen dit schooljaar. De donderdag groep gaat een ochtend naar de Corso om daar te knutselen. De boswandeling, sinterklaas, kerst, carnaval etc.
Ook werk ik dit jaar 25 jaar hier bij de peuters( ik ben niet 25 jaar in dienst) en dat wil ik niet ongemerkt voorbij laten gaan.
 
We gaan vooral samen spelen en veel plezier maken ook hier leren we van.
 
Lief en leedpot
 
Allereerst bedankt voor de medewerking voor de vrijwillige bijdrage van afgelopen schooljaar.
 
Bij peuterspeelschool Varik  werken we met een vrijwillige bijdrage voor onderstaande punten:
 • Bij lief en leed: een kaartje of presentje voor u of uw peuter
 • Cadeautje voor verjaardag van de juf en/of vaste vrijwilliger
 • Kerstpresentje voor de vaste schoonmaker
 • Extra traktatie bij activiteit voor uw peuter
 • Presentje aan het eind van het schooljaar voor de moeder, die wekelijks het wasgoed verzorgt
 • En een bijdrage voor de sinterklaasviering (cadeautje en onkosten). 
  Voor het schooljaar 17/18 zal de bijdrage € 10 euro per peuter zijn.
   
  Deze bijdrage zal in de eerste week na aanvang nieuwe schooljaar/ start psz bij u worden opgehaald.
  Of u kunt het afgeven bij Marieke 
   
  Wij hopen ook dit schooljaar weer op uw medewerking. Bij eventuele vragen of aanmerkingen kunt  contact met onderstaande opnemen.
   
  Groeten,
  Joyce van der Koppel
  Telefoon: 0646116836
  Mail: joycevanderkoppel@gmail.com
 
 
 
Schrijf alvast in uw agenda !
 
Donderdag 21 september worden er schoolfoto’s gemaakt door Liesbeth Wattimury.
De schoolfoto’s zullen dus anders zijn dan andere jaren.
Alle peuters zijn die dag welkom. Het juiste tijdsschema komt op het prikbord.
 
10 minutengesprekken
In januari en juni  zijn er weer 10 minuten gesprekken.
Dit is voor alle peuters maar het is geen verplichting.
In de nieuwsbrief staat meer informatie hier over.
 
 
Voorlezen
 
Voorlezen is bij ons een belangrijk onderdeel van onze speelochtend.
Het is niet alleen leuk en gezellig maar het is heel er goed voor de taalontwikkeling van een kind.
In de hal ligt ook altijd op de thematafel een boek dat bij het thema hoort. Hier lezen we altijd uit voor.
Daarnaast staan op de boekenkast boeken die bij het thema passen en staan er boeken die op dat moment favoriet zijn bij de peuters.
 
Aan de kinderboekenweek en de Nationale voorleesdagen wordt veel aandacht aanbesteed.
Ook komt er iemand van Bibliotheek Rivierenland  regelmatig bij ons voorlezen.
Dit is heel interactief. Er wordt voorgelezen met gebaren om de woordenschat extra te stimuleren.
Bij sommige voorleessessies zijn ouders van harte welkom. Informatie komt dan op het prikbord of via Klasboard.
 
KIJK
 
De ontwikkeling van de kinderen wordt geregistreerd in Kijk.
Hier wordt ook nog eens in kaart gebracht welke peuter er extra aandacht nodig heeft.
Dit is niet alleen als een peuter iets achter loopt maar ook wanneer een peuter voorloopt in zijn/haar ontwikkeling.
Er zijn veel materialen op onze speelschool die daarvoor ingezet kunnen worden.
Mocht er iets zijn wat een kind niet meer prikkelt of een kind heeft daar geen voldoening meer in. Hebben wij de mogelijkheid om materialen te halen bij groep 1.
Zo kunnen we alle kinderen in hun behoefte voorzien.
 
Kijk wordt tijdens de 10 minutengesprekken met u besproken.
 
Eten en drinken
 
Op onze speelschool krijgen de kinderen melk en een appel.
Mocht u kind echt geen melk mogen dan kunt u een beker meegeven.
De beker kunt u in de koelkast zetten.
In de maand september is het thema gezond.
Deze mand kunt u uw kind zelf fruit meegeven dat we dan gezamenlijk in de kring opeten.
 
 
Schoonmaken
 
Het gebouw word 1 x per week schoongemaakt door de schoonmaakster.
Iedere dag is het een taak van de hulpouder/vrijwilligster om dit te doen volgens het rooster.
Dit moet afgetekend worden.
Daarnaast moet het speelgoed regelmatig worden schoongemaakt. Dit gebeurt  2 x per jaar door de ouders. Er komt weer een schema zodat alle ouders een keer op de speelzaal schoonmaken en een keer thuis speelgoed schoonmaakt zo komt iedereen aan de beurt.
 
Klasboard
 
Ik maak naast de site www.schoolvarik.nl ook gebruik van facebook en Klasboard.
Voor klasboard moet u zich aanmelden. Hier komt informatie en foto’s op die u als ouder/verzorger alleen maar kan zien.
Voor de schoolsite krijgt u een code.
 
 
Schoolvakanties 2017-2018

16 t/m 20 oktober 2017
25 december 2017 t/m 5 januari 2018
26 februari 2018 t/m 2 maart 2018
2 april 2018
27 april t/m 11 mei 2018
21 en 22 mei 2018
17 juli t/m 24 augustus 2018