Zorgteam

Op onze school werken we met een zorgteam. Ons zorgteam bestaat uit een Intern Begeleidster (IB-er), Gedragsspecialist (GS) en een Remedial teacher (RT-er). Zij waarborgen de optimale zorg op onze school en stellen het beleid vast. Leerkrachten, leerlingen en ouders kunnen met hun vragen en zorgen over een leerling of groep terecht bij het zorgteam.

De IB-er heeft een overkoepelende coördinerende rol. Zij kan het eerste aanspreekpunt zijn en begeleidt bij algemene of complexe zorgvragen. De IB-er kan ook doorverwijzen binnen het zorgteam. Bij leerproblemen ligt de expertise bij de RT-er. Bij sociaal emotionele ontwikkeling en gedrag bij de GS. Als de hulpvraag duidelijk is kunnen leerkrachten ook rechtstreeks naar de RT-er, IB-er of GS gaan.

Het zorgteam overlegt één keer per tien weken. Tijdens dit overleg worden alle zorgkinderen besproken. Het zorgteam op onze school bestaat uit Mieke Nijboer (rt-er), Wilma D’Hollossy (GS ) en Leonie van Leijen (IB-er).

Meer informatie kunt u vinden in de schoolgids of u kunt voor meer informatie terecht bij de IB-er van de school.