Zorg voor het jonge kind


We werken in de groepen 0, 1 en 2 vanuit thema's.

Binnen deze thema's komen alle doelen aan de orde en deze zijn gekoppeld aan de methoden die we voor deze groepen hebben.

Er wordt hierbij veel aandacht besteed aan voorbereidend lezen, rekenen en schrijven.


De ontwikkeling van deze leerlingen wordt gevolgd d.m.v. :
  • logopedische screening;
  • het registratie model KIJK;
  • cito-toetsen: rekenen en taal voor kleuters;
  • Beginnende geletterdheid van Aarnoutse
Op deze manier wordt de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend gevolgd en worden problemen vroegtijdig gesignaleerd.