Leerlingvolgsysteem

 
Onze school volgt de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van het leerlingvolgsysteem van Cito. Een leerlingvolgsysteem is een belangrijk hulpmiddel om de vorderingen van de leerlingen in beeld te brengen. Het wordt gezien als een belangrijke aanvulling op de dagelijkse voortgangscontrole. Het is voor de school een instrument waarmee de onderwijskwaliteit wordt bewaakt. 

Meer informatie hierover kunt u vinden in de schoolgids.