Hoofdluiscontrole

In iedere week na de vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. Op deze manier gaan we de strijd aan met de hoofdluis, een hardnekkige plaag. We hebben hiervoor enkele ouders gevonden die bereid zijn om de kinderen te controleren op hoofdluis.

Indien geconstateerd wordt dat een kind luis of neten heeft, wordt dit alleen aan de betreffende ouders gemeld. Die kunnen dan maatregelen nemen. De kinderen mogen pas na een behandeling weer op school komen. Indien u bezwaren heeft tegen de controle van uw kind moet u dat even kenbaar maken.