Ons schoolplan 2016-2020


De indeling van het schoolplan 2016-2020 is afgestemd op beleidsterreinen die wij relevant vinden voor onze schoolontwikkeling.

Dit sluit aan bij het strategisch beleidsplan van de Stichting Fluvium.

Deze beleidsterreinen vormen de focus voor onze kwaliteitszorg.

Dit betekent, dat wij deze beleidsterreinen:
  1. Beschrijven? Wat beloven we?
  2. Periodiek (laten) beoordelen. Doen wij wat we beloven?
  3. Borgen of verbeteren. Wat moeten wij borgen? Wat verbeteren.
De onderscheiden beleidsterreinen komen (deels) overeen met de kwaliteitsaspecten die de Inspectie van het Onderwijs onderscheidt in haar toezichtskader.

Klik hier om ons gehele schoolplan te downloaden.