Onze school

Onze school is in 1967 gebouwd als samenvoeging van de drie tweemansschooltjes in Varik en Heesselt. Door inzet van Pastoor Roeleveld, Ds. Hulstijn, meester Van Daalen en Burgemeester Westerbeek van Eerten kwam er een nieuwe school tot stand. De school is in de laatste jaren opgeknapt en gemoderniseerd. Het gebouw biedt naatst een aparte ICT-ruimte werkplekken voor verschillende specialisten. Er zitten gemiddeld 110 leerlingen op onze school.
De peuterspeelzaal is aan onze school vast gebouwd. Wij werken als school intensief samen met de peuterspeelzaal. Hierdoor is de stap van peuterspeelzaal naar basisschool minder groot.


De Burgemeester Westerbeek van Eertenschool is een openbare school en is dus toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging.
Dit maakt de Westerbeek van Eertenschool tot een school met een heel open karakter, waarin naast het verwerven van basisvaardigheden en kennis, de persoonlijkheidsvorming van het kind centraal staat.
Wij vinden het belangrijk dat:
Kinderen in hun waarde gelaten worden; leren omgaan met elkaar; elkaar leren accepteren en respecteren; leren hun eigen keuzes te maken; leren om te gaan met verschillende normen en waarden en leren kritisch te zijn op een positieve manier.


Als leerlingen met plezier naar school gaan en leren, als ze de sfeer op school als goed ervaren en zich veilig voelen, kunnen we spreken van een goed schoolklimaat. De manier waarop leerkrachten, kinderen en ouders met elkaar omgaan is hierbij essentieel. Onze school kan omschreven worden als: open, gemoedelijk, gelijkwaardig en met respect voor elkaar. Collegialiteit en ouderparticipatie spelen op onze school een grote rol. Wij zien ouders als partner. Ons professioneel en enthousiast team draagt zorg voor een sfeer waarbij we elkaar “in goede tijden en in slechte tijden” weten te vinden, waarbij kritiek mogelijk is, waarbij we met elkaar een klimaat van respect en vertrouwen scheppen.