Schoolgids

 

Hier vindt u een link naar onze schoolgids. Voor nieuwe ouders betekent dit een heleboel informatie, voor ouders die de school al kennen zal er veel bekends in staan. De school is een deel van het leven. Voor de kinderen en voor u. Jarenlang loopt of fietst uw kind dezelfde weg van huis naar school en weer terug.
 

Wist u dat uw kind in totaal zo’n 8000 uur aan ons wordt toevertrouwd? Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Een school kiest u dus met zorg.

In de schoolgids treft men allerlei zaken aan, die onze school betreffen. Wij willen door middel van deze schoolgids ouders en verzorgers een zo compleet mogelijk beeld geven van onze school. Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier leest. Als u na het lezen nog vragen, opmerkingen of suggesties heeft, dan horen wij dat graag.

Alle aanvullende informatie ontvangt u elke maand van ons in de vorm van een nieuwsbrief. Deze staat ook op onze schoolsite en eventueel ontvangt u hem ook per e-mail. Verder verschijnt er vier keer per jaar een schoolkrant. Ook staat er op de site nog veel extra informatie over o.a. beleid bij overgang, beleid rugzakleerling, schoolplan, kwaliteitskaarten, interne begeleiding, dyslexieprotocol, beleid zorgleerlingen, leerlingenraad, vakanties, inschrijfformulier, enz. Wij wensen iedereen een gezellig en succesvol schooljaar toe.

In onze schoolgids kunt u alle verdere informatie vinden over onze school. Klik hier om de schoolgids te openen.