Schooltijden en schoolverzuim


Schooltijden
De schooltijden voor de onder- en bovenbouw zijn gelijk:
maandag
dinsdag             8.30 - 12.00 uur
donderdag       13.00-15.00 uur
vrijdag
woensdag        8.30-12.15 uur
De kinderen van groep 1 en 2 hebben geen school op  woensdag. De pauze is van 10.15 uur tot 10.30 uur
 
Schoolverzuim
Is uw kind ziek of kan om een andere reden niet naar school komen dan graag een telefoontje voor 8.30 uur. Dit ook in verband met de veiligheid van uw kind: we weten dan waar hij of zij is.